Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


HUKUM UPAH UNTUK MUADZIN

Afwan kiyai, bagaimana pendapat sebenarnya dari ulama madzhab tentang mengambil upah untuk seorang muadzin, apakah itu dibolehkan dalam Isla...

MANA YANG UTAMA SHALAT WITIR DUA SALAM ATAU SATU SALAM ?

Kiyai, di kampung saya shalat witir dikerjakan dengan dua rakaat salam lalu satu rakaat salam. Apakah boleh shalat witir seperti itu Jaw...