Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


REBO WEKASAN

Izin kiyai saya ingin bertanya tentang Rebo wekasan. Jawaban Rebo Wekasan adalah sebuah istilah yang dikenal luas di sebagian masyar...

TAKBIR DAN TASMI’ BAGI MAKMUM

Maaf kyai, saya izin untuk bertanya, apakah makmum itu ketika shalat berjama’ah juga perintahkan untuk mengucap takbir gerakan shalat termas...

BOLEHKAH MENGUCAPKAN ISTIRJA’ UNTUK ORANG KAFIR ?

Kiyai kan sudah jelas kita tidak boleh mendoakan orang kafir yang meninggal. Yang jadi pertanyaan saya apakah dibolehkan kita mengucapkan in...

MENDOAKAN NON MUSLIM BOLEHKAH ?

  Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq Boleh tidaknya doa, tergantung doanya tersebut apa isi dan tujuannya. Mendoakan yang diharamkan untuk orang k...

MEMBUKA ACARA DENGAN AL FATIHAH BID’AH ?

Afwan kiyai izin bertanya, benarkah membaca al Fatihah ketika membuka majelis atau pengajian itu hukumnya bid’ah seperti yang sedang viral a...