Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


BATALNYA SENTUHAN LAWAN JENIS MENURUT SYAFI’IYYAH

Dalam madzhab syafi’i bersentuhan suami istri bisa membatalkan wudhu. Tapi ada hadits Nabi bahwasanya Rasulullah mencumbu istrinya lalu shal...

HUKUM PUASA RAJAB MENURUT ULAMA MAZHAB

  Izin bertanya kiyai tentnag hukum puasa Rajab menurut para ulama madzhab. Mohon pencerahannya bagaimana yang sebenarnya . Jawaban : ...