Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


KEDERMAWANAN YANG MENGAGUMKAN

Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq Diantara akhlaq mulia dari sayidina Utsman yang paling menonjol adalah kedermawanan dan seungguhannya berkorb...

SAYIDINA UTSMAN BIN AFFAN

Oleh : Ahmad Syahrin Thariq Allah ta’ala telah memilih para shahabat sebagai generasi yang mendampingi perjuangan sang Nabi shalallahu...

BERQURBAN DENGAN HEWAN BETINA

Afwan kiyai bolehkah berqurban dengan hewan betina ? Jawaban  Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq Ulama empat madzhab bersepakat bahwa hewan...

SIRAH UMMUL MUKMININ KHADIJAH

oleh : Ahmad Syahrin Thoriq Berikut ini adalah biografi singkat dari salah satu ibunda kita, ummul mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiya...