Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


AQIQAH DENGAN SELAIN KAMBING

  Afwan kiyai, izin bertanya tentang hukum menyembelih hewan aqiqah diganti dengan sapi, apakah dibolehkan ? Jawaban    Oleh : Ahmad Sya...

REBO WEKASAN

Izin kiyai saya ingin bertanya tentang Rebo wekasan. Jawaban Rebo Wekasan adalah sebuah istilah yang dikenal luas di sebagian masyar...

TAKBIR DAN TASMI’ BAGI MAKMUM

Maaf kyai, saya izin untuk bertanya, apakah makmum itu ketika shalat berjama’ah juga perintahkan untuk mengucap takbir gerakan shalat termas...