Fadhilah Silaturahim

⭐الترغيب و الترهيب⭐

FADHILAH SILATURAHIM

  • Silaturahim adalah tanda dan syiar keimanan.
"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menyambung tali silaturrahim." (HR. Bukhari)
  • Meluaskan rezeki dan memanjangkan umur.
"Siapa yang ingin dibentangkan rezkinya, dipanjangkan umurnya maka hubungkanlah silaturrahim”.(Muttafaq ’alaih)
  • Mendatangkan rahmat Allah.
"Kekerabatan adalah berasal dari Ar-Rahman, maka Allah berfirman: “Barangsiapa yang menyambungmu, Aku menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskanmu, niscaya Aku memutuskannya.” (Mutafaqun 'alaih)
  • Termasuk amal utama yang memasukkan ke dalam syurga.
Seseorang bertanya kepada Nabi shalallahu 'alaihi wasallam tentang amalan yang memasukkan ke dalam syurga. "Engkau beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturrahim." (HR. Bukhari )
  • Menambah kemuliaan dan kehormatan.
"Hendaklah kalian mengharapkan kemuliaan dari Allah”. Para sahabat bertanya, “Apakah itu ya Rasulullah?” Beliau bersabda lagi, “Hendaklah kalian suka menghubungkan tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya... " (HR. Hakim).
  • Menambah cinta kasih dan mempererat ukhwah.
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam bersabda, "Sambunglah keluargamu meskipun dengan salam.”  sedangkan dalam sebuah hadits beliau bersabda :

"Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan kalian akan saling mencinta? Sebarkanlah salam diantara kalian.” (HR. Muslim).
  • Amal yang cepat mendapat balasan.
"Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahim." (HR. Ibn Majah)

Semoga Allah memudahkan kita dalam menyambung tali silaturahim. Semoga bermanfaat.  ©AST.
____________

Bersambung :  Ancaman memutuskan tali silaturahim.

0 comments

Post a Comment