Hukum Belajar Bela Diri Menurut Islam

Pertanyaan:
Apa hukum belajar bela diri?


Jawaban : 
Secara hukum asal, bela diri hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Yakni berupa latihan menguatkan fisik dan belajar teknik-teknik pembelaan diri dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata.


Berikut penjelasan salah seorang ulama al Azhar, Dr. Abdul Fatah Idris dalam kumpulan fatawa Al Azhar.


وقد ذهب الحنفية إلى جواز السباق في كل رياضة خطرة بلا عوض للحاذق فيها، إذا كان الغالب سلامته من اشتراكه فيها، وكان القصد منه التمرن والتقوي على الشجاعة، ومذهب المالكية جواز السباق على غير عوض في غير الخيل والإبل والسهام، إذا كان هناك غرض صحيح يقتضيه، وهذا يقتضي جواز السباق في الكاراتيه بغير عوض للحاذق فيه، إذا غلب سلامة المتسابق منه، ودعا إلى إجرائه غرض صحيح، كالتمرن والتقوي على الشجاعة

وقد ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى جواز أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها، إذا غلب على الظن سلامته منها، وخلت من الخصام، وجواز السباق فيها على غير عوض، وهذا يقتضي جواز السباق في الكاراتيه بغير عوض، إذا توفرت القيود السابقة.

إلا أن من فقهاء الشافعية من يرى عدم جواز السباق في الكاراتيه بعوض أو بغيره، وذلك لأن كل خصم فيها يحرص على إصابة صاحبه.

Artinya: Mazhab Hanafi berpendapat bolehnya perlombaan olahraga berbabaya (seperti beladiri) oleh ahlinya dan tanpa bayaran .. apabila tidak membahayakan bagi peserta yang berpartisipasi dengan bertujuan untuk berlatih dan menguatkan keberanian.

Mazhab Maliki membolehkan asal tanpa transaksi jual beli pada selain kuda, unta dan panah, apabila bertujuan baik. Ini menunjukkan bolehnya mengadakan lomba karate tanpa biaya apabila keselamatan peserta terjamin dan bertujuan baik seperti untuk berlatih dan memperkuat mental.

Sebagian ulama Syafi’iyyah tidak membolehkan bela diri semisal karate baik dengan adanya transaksi jual beli ataupun tidak, dengan alasan dalam kegiatan seperti itu seseorang akan saling menyakiti satu sama lain.” Demikian. Wallahu a’lam.