Rujukan Syafiiyah Mengenai Darah Istihadhah

Minta rujukan penjelasan mazhab Syafiiyah ttg penjelasan istihadhah diatas

Silahkan dibuka dalam :

Kitab Minhajuth Thalibin ’ wa Umdatul Muftiyyin fil Fiqh, hal. 19,  Syarh Raudhu At-Thalib, (1/59) dan Tuhfatul Muhtaj,(1/ 397).

ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الأصح) كتجديد الوضوء.

Wallahu a'lam.

0 comments

Post a Comment