Hikmah Pagi LXXX

"Dalam perjuangan kita terkadang hanya memerlukan rencana yang sederhana dan tetap sederhana, yang terpenting adalah konsisten menjalankannya." ✒ Hukama.
"Orang yang memberikan hawa nafsu apa saja yang disenanginya, Seperti orang yang melempar kayu kering ke dalam api yang menyala.” ✒ Ar Rafi'i.
"Hati itu ibarat singgasana bagi kerajaan tubuh manusia. Yang ada disana akan menjadi raja. Jika seseorang ingin tahu dia hamba Allah atau hamba selainnya, lihat siapa dan apa yang sering ada  dihatinya. ✏AST
"Menunda-nunda perbuatan baik adalah salah satu tentera di antara bala tentera Iblis yang telah membinasakan banyak orang." ✒Abu al Jald.
Semoga bermanfaat. ©AST

0 comments

Post a Comment