Hikmah Pagi LXXXI


🌱 Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada ayahnya, “Mengapa tidak dilaksanakan semua perkara Islam, padahal kita sudah memerintah?” Umar bin Abdul Aziz menjawab, “Jangan kamu tergesa-gesa wahai anakku, sesungguhnya Allah mencela arak dalam al-Quran sebanyak dua kali, kemudian diharamkan pada kali yang ketiga. Aku bimbang, jika aku laksanakan kebenaran kepada manusia secara total, bimbangnya mereka menolak kebenaran itu secara tolal juga.”

🌱"Sesungguhnya di antara balasan terbesar amalan kebaikan adalah bisa beramal kebaikan selanjutnya. Dan di antara hukuman terberat dari amalan kejahatan adalah terbukanya kejahatan selanjutnya.” ✒ Ibn Katsir.

🌱"Berapa banyak orang kaya yang kekayaannya tidak menyibukkan dan melalaikannya dari Allah, sementara berapa banyak orang fakir yang kefakirannya menyibukkan dan melalaikannya dari Allah.” ✒ Al Munawi.

📚 Dibaca dengan teliti, diresapi dan direnungi, pasti akan sampai kehati. © (Ahmad Syahrin Thoriq) AST

0 comments

Post a Comment