Syarah Hikmah

🔸Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada ayahnya, “Mengapa tidak dilaksanakan semua perkara Islam, padahal kita sudah memerintah?” Umar bin Abdul Aziz menjawab, “Jangan kamu tergesa-gesa wahai anakku, sesungguhnya Allah mencela arak dalam al-Quran sebanyak dua kali, kemudian diharamkan pada kali yang ketiga. Aku bimbang, jika aku laksanakan kebenaran kepada manusia secara total, bimbangnya mereka menolak kebenaran itu secara tolal juga.”

🔹 Anaknya Umar bin Abdul Aziz menginginkan semua hukum islam diterapkan dimasa pemerintahan ayahnya.

🔹Dimana pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ada beberapa perkara hukum islam yang masih belum diterapkan.

🔹Umar menasehati anaknya agar jangan tergesa-gesa, semua ada prosesnya.

🔹Ia baru saja memerintah, jika semua dilakukan dengan frontal, pasti mental.

🔹Karena mengurus orang banyak itu tidak mudah. Kebanyakan awam.

🔹Keawaman yang ada  pada mereka itu akan menyebabkan mereka menolak semua nilai kebaikan Islam hanya karena tidak setuju dengan 1 item hukum islam yang belum mereka pahami.

🔹Umar melakukannya dengan bertahap. Setelah mereka dipahamkan dan merasakan keberkahan hidup dibawah syariat Islam. Barulah semua hukum ditegakkan.

Wallahu a'lam.

0 comments

Post a Comment