Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


MENYENTUH ORANG KAFIR APAKAH MEMBATALKAN WUDHU ?

Saya mau menanyakan terkait bersalaman dengan non muslim pada saat selesai berwudhu apakah wudhu kita masih sah atau sudah batal ust...

IDDAH

Ustadz saya mau bertanya untuk perempuan   masa iddahnya berapa lama ya setelah bercerai dari suaminya ? Jawaban Wanita yang t...