Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


DOSA DILIPATGANDAKAN DI BULAN RAMADHAN

Ustadz saya pernah dengar bahwa di bulan Ramadhan bukan hanya pahala yang dilipatgandakan, tapi juga dosa dari maksiat yang kita kerja...

YANG DIMAKSUD ADIL DALAM POLIGAMI

  Dalam Islam ada syariat poligami, namun disyaratkan harus berlaku adil. Ada yang mengatakan bahwa berbuat adil mustahil bias dilakuka...