Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


IFTITAH UNTUK SHALAT SUNNAH

Ustadz, apakah dalam shalat sunnah juga tetap disunnahkan untuk membaca doa Iftitah ? Jawaban Membaca iIti...

ZAKAT DIKIRIM KE DAERAH MISKIN

Tolong disampaikan kepada ustadz AST, k alau misalkan di daerah kita Fakir miskinnya sudah kebagian semua, dan sisa zakat fitrahnya ma...

HUKUM TINTA CUMI, HARAMKAH ?

Ustadz, ada di braodcast kalau cairan tinta cumi itu katanya haram, apakah benar demikian ? Jawaban : Yang tepat, masalah ini diper...

MENJAHARKAN SHALAT SIRR

Ustadz, ada teman saya ketika dia shalat dzuhur sendirian di kantor, dia mengeraskan bacaannya sebagaimana shalat Maghrib dan Isya. Ap...