Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


YANG DIMAKSUD ADIL DALAM POLIGAMI

  Dalam Islam ada syariat poligami, namun disyaratkan harus berlaku adil. Ada yang mengatakan bahwa berbuat adil mustahil bias dilakuka...

MASALAH PERWALIAN

Ustadz saya mau bertnya, jika ada adik perempuan (yatim) mau menikah. Apa harus kakak laki-laki   yang menikahkan ? Sedangkan masih ada...