Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


HUKUM ARISAN QURBAN

                              Afwan kiyai izin bertanya, bagaimana hukumnya arisan qurban ? Jawaban : Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq ...

HUKUM SUSUAN

  Afwan Kiyai, mohon dijelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan persusuan dalam Islam. Jawaban Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq Pengert...