Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


TAKHRIJ HADITS SHALAT TASBIH

Hadist-hadits tentang shalat Tasbih termuat dalam berbagai kitab dan diriwayatkan dari banyak jalan ada yang marfu (sampai kepada Nabi sha...

SHALAT MUSLIMAH MEMAKAI CADAR

Ustadz apa hukumnya wanita yang memakai cadar tidak melepasnya ketika shalat ? Mohon penjelasannya. Jawaban Mayorotas ulama be...