Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


MELUNASI HUTANG ORANG TUA ATAU MENGHAJIKAN ?

Ustadz, Saya berencana menjual rumah untuk menutup utang ke bank. Insya Allah, hasil penjualan rumah ada lebih cukup banyak, selain un...

AYAH DAN IBU ANAK GADIS PISAH ; KEMANAKAH MELAMAR ?

Izinkan saya bertanya ustadz : Jika wanita yang akan saya lamar berasal dari kelurga yang sudah bercerai,   ayah dan ibunya sudah terp...

TANYA JAWAB SINGKAT SEPUTAR FIDYAH

Kepada siapa Fidyah diwajibkan? Secara asal fidyah dibayarkan sebagai pengganti puasa bagi orang tua yang sudah sangat tua dan tidak...