Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


SHALAT MUSLIMAH MEMAKAI CADAR

Ustadz apa hukumnya wanita yang memakai cadar tidak melepasnya ketika shalat ? Mohon penjelasannya. Jawaban Mayorotas ulama be...

HUKUMAN DALAM PERMAINAN

Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya sebuah permainan dimana yang kalah mendapatkan hukuman ? Tujuannya hukuman tersebut untuk memperser...