Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


QUNUT SHUBUH

Ustadz bagaimana pendapat para ulama madzab tentnag qunut shubuh ?   Jawaban  Qunut secara bahasa memiliki beberapa arti diantarany...

UCAPAN SHADAQALLAH APAKAH BID’AH ?

Ustadz benarkah mengucapkan shadaqallahul ‘adzim setelah membaca al Qur’an itu hukumnnya bid’ah ? Saya menemukan dalam beberapa cerama...