Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


ZAKAT DIKIRIM KE DAERAH MISKIN

Tolong disampaikan kepada ustadz AST, k alau misalkan di daerah kita Fakir miskinnya sudah kebagian semua, dan sisa zakat fitrahnya ma...

HUKUM TINTA CUMI, HARAMKAH ?

Ustadz, ada di braodcast kalau cairan tinta cumi itu katanya haram, apakah benar demikian ? Jawaban : Yang tepat, masalah ini diper...

MENJAHARKAN SHALAT SIRR

Ustadz, ada teman saya ketika dia shalat dzuhur sendirian di kantor, dia mengeraskan bacaannya sebagaimana shalat Maghrib dan Isya. Ap...

SESUATU MASUK KE DUBUR APAKAH BATAL PUASA ?

Ustadz yang ana hormati, izin ana bertanya : di Bulan Ramadhan seorang muslim BAB   lalu melakukan istinja dengan memasukkan jari 1 sam...