Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


BERDOA DENGAN PUNGGUNG TANGAN

Ustadz AST izin bertanya, bolehkah kita berdo'a dengan membalik telapak tangan ? Banyak saya lihat orang ketika berdoa tolak bala' d...