Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


HADITS MENOLONG PEMIMPIN DZALIM

Ustad mohon penjelasannya   : Apakah hadist di bawah ini shahih ?  Dari Ka’ab bin Ujrah ia berkata, “Rasulullah shalallahu’alaihi wa...
SHALAT DENGAN MEMBACA DARI MUSHAF 1. Maaf Ustadz saya mau bertanya tentang imam yang bacaan surah setelah al fatihah dengan membaca d...