Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


KETIKA SEDANG SAFAR ; MANA YANG UTAMA, BERBUKA ATAU TETAP BERPUASA

Ustadz kami sedang melakukan perjalanan yang telah mencapai jarak bolehnya jama’ dan qashar shalat. Nah sebagian kami mau berbuka puasa k...

APAKAH SUNTIK MEMBATALKAN PUASA ?

Ustadz AST saya mau bertanya, apakah suntik itu membatalkan puasa ? Jawaban Umumnya para ulama berpendapat jika suntik itu berupa...