Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


APAKAH TATO WAJIB DIHILANGKAN ?

            Ustadz, bagaimana dengan tato seseorang yang telah berhijrah apakah wajib baginya untuk menghapusnya ? Apakah benar jika a...

MENGULANG SHALAT

Ustadz, seorang istri ingin selalu shalat diawal waktu namun suami shalat nya ditengah waktu bahkan diakhir waktu . Ketika istri sudah shal...