Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


Waqaf Dari Orang Kafir

Ustadz kami sedang melakukan perluasan lahan pesantren, dan ternyata ada tetangga kami non muslim yang mewakafkan tanahnya ke kami se...

Udzur Bagi Shalat Berjama’ah

Ustadz, saya mau bertanya seputar shalat berjamaah dimasjid yg hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apakah ada hal-hala yang menjadi hal...