Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


BEBERAPA LARANGAN BAGI WANITA

Adakah larangan tentang perempuan hadih masuk masjid dan kuburan ustadz ? Mohon pencerahannya. Jawaban Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq    ...

BERDOA DENGAN PUNGGUNG TANGAN

Ustadz AST izin bertanya, bolehkah kita berdo'a dengan membalik telapak tangan ? Banyak saya lihat orang ketika berdoa tolak bala' d...