Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


FADHILAH HAJI BAGI YANG MENGUNJUNGI ORANG PULANG HAJI ; BENARKAH ?

Ustadz adakah dasarnya dalam Islam mengunjungi orang yang baru pulang haji, jika dapat 40 rumah maka akan mendapatkan pahala seperti ...

MINTA RUQYAH HARAM ?

Ustadz AST saya mendengar kalau minta ruqyah itu dicela dalam Islam dan bisa menyebabkan syirik karena ada hadits yang menyebutkannya. Mo...