Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


ADAKAH ARWAH GENTAYANGAN ?

Maaf ustadz mau bertanya, apakah arwah orang meninggal tinggal di rumahnya selama 40 hari, dan setelah itu tiap malam jum’at pulang ke r...

HUKUM ORGAN TUBUH YANG TERPOTONG

Ustadz, bagaimana cara mengurus potongan anggota tubuh yang diamputasi ? Jawaban Oleh : Ahmad Syahrin Thoriq Potongan ang...