Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


MENGQADHA SHALAT ORANG LAIN YANG TELAH MENINGGAL

Ustadz saya ingin bertanya, benarkah bila seseorang meninggal dunia, hutang shalatnya bisa dibayarkan oleh ahli waris ? Atau ahli war...

MENGQADHA SHALAT ORANG LAIN YANG TELAH MENINGGAL

Ustadz saya ingin bertanya, benarkah bila seseorang meninggal dunia, hutang shalatnya bisa dibayarkan oleh ahli waris ? Atau ahli war...

MENGQADHA SHALAT ORANG LAIN YANG TELAH MENINGGAL

Ustadz saya ingin bertanya, benarkah bila seseorang meninggal dunia, hutang shalatnya bisa dibayarkan oleh ahli waris ? Atau ahli war...