Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


BAYI KEGUGURAN

Ustadz bagaimana cara memperlakukan bayi yang keguguran ? Apakah peru dishalatkan ?  Jawaban  Oleh : Ahmad syahrin Thoriq ...

ADAKAH ARWAH GENTAYANGAN ?

Maaf ustadz mau bertanya, apakah arwah orang meninggal tinggal di rumahnya selama 40 hari, dan setelah itu tiap malam jum’at pulang ke r...