Ust. Ahmad Syahrin Thoriq

Media konsultasi masalah keislaman yang dibina oleh Ust. Ahmad Syahrin Thoriq, Pimpinan Ma'had Subulana Bontang Kaltim.


Mengupas dan mengulas permasalahan syariah dengan rujukan kitab-kitab ulama Empat Madzhab. TANYA


JARAK ANTARA ADZAN DAN IQAMAH

Ustadz, saya salah seorang yang diamanahi untuk mengelola masjid jami’ di kota Bandung. Selama ini kami meggunakan panduan waktu anta...

ADAKAH BATASAN MAKSIMAL KEUNTUNGAN JUAL BELI ?

Ustadz adakah dalam Islam batasan dalam mengambil keuntungan dalam perniagaan ? Misal suatu barang harga awalnya 100 bolehkah dijual menj...

BOLEHKAH MEMELIHARA HAMSTER ?

Maaf saya mau bertanya, mengenai hukum memelihara hamster, saya baru tahu kalau hukumnya haram karena hamster termasuk jenis tikus. T...